4.11.10

Roy Tanck's Flickr Widget requires Flash Player 9 or better.

Get this widget at roytanck.com

Forsøg med Flickr Widgets
http://www.roytanck.com/get-my-flickr-widget/

5.11.09

"Smelt" flere billeder sammen i PaintNet

Jeg har leget lidt med PaintNet og hvordan man kan "smelte flere billeder sammen" i programmet:

Billederne, der er taget udgangspunkt i, er følgende(lånt fra Flickr, med en Creative Commons licens):


Fotos af: SC Fiasco, Wonderlane, mikebaird, aboutbettertimes
Resultatet af legen med gennemsigtighed i billederne ser således ud (for studerende på PN08V: Vejledningen finder du i vores fælles forum I blackboard):

20.10.09

Hvad siger medierne om Arto?

Foto af ♪ Sleeping Sun ♪

I Forløbet "traditioner i forandring" er en af aktiviteterne, at studerende undersøger, hvad medierne i årenes løb har skrevet om Arto. Efterfølgende er uddrag af disse undersøgelser:


Louise:
"Efter at have læst litteraturen om Arto, må jeg sige, at jeg er forvirret. Det bliver både beskrevet som et virtuelt rum med mulighed for ar styrke sine nuværende relationer og skabe nye, samt et forfærdeligt sted, hvor de unge sender trusler til hinanden og pædofile sidder og hygger sig. Nu hænger tingene jo så bare sådan sammen, at det er forskerne der skriver om de positive ting og medierne, der behandler de negative sider. Hvem af dem skal man så tro på???"

Aileen:
"12-årige børn kan nu date på nettet (Herning Folkeblad/ 12.09.2009/artikel-id: e1ab5eaa)
I artiklen ”12-årige børn kan nu date på nettet” i Herning Folkebladet bliver der fremhævet følgende citat, som findes på Arto: ”Er du træt af et ensomt singleliv?”. Så bliver der sagt, at de unge opfordres til at søge efter kærligheden, ”den eneste ene".
Efter min mening er det fejlvurderet. Der står ikke med et ord, at de kan eller vil finde den eneste ene. Desuden kommer ordet singleliv fra voksenverden og dermed ikke sagt, at det har samme betydning for de unge.
Det er nok også rigtigt, at forældre skal holde øje med børnene(s brug af nettet), men det skal de da også i det fysiske rum."

Manuela:
"Hvem er de faste deltagere og hvad siger medierne om Arto?
- "Børn mobber og truer på nettet" (TV AVISEN)
- "Danmarks uhyggelige hjemmeside" "Pædofile chatter med børn" (Jyllands-Posten)
- "Mobbing døgnet rundt" (Dags Dato, TV2)
- " Elever sviner lærere til på nettet" (Urban)

Medierne er meget negative i deres omtale af arto.dk, de taler kun om de dårlige ting. Internettet er i sagens natur et umodereret medie. At små unger bruger det til at mobbe hinanden er vel igen overraskelse. Arto er vel bare blevet den digitale skolegård."

Christine:
"Hvad siger medierne om Arto? Hvem er de faste deltager i mediepanikker?
Uenigheden:
"Den ældre, blufærdige generations ønske om beskyttelse af privatlivet udfordres af de yngste net-brugeres længsel efter at blive set. .."
Weekendavisen 14.11.2008

Dette citat syntes jeg giver en vigtig pointe. Perspektiverne er forskellige.
Deltagerne er bekymrede forældre, fagfolk og medier. Og i nogen tilfælde bliver også de unge inddraget.
Medierne fremhæver tilsynladende mest de negative enkelttilfælde. De styrer ret meget, alstså de har meget indflydelse og budskaber bekræftes ved at inddrage enige forældres udtalelser.
Unge ser de positive sider- det sociale, venskab, at profilere sig, status, at "være med".
Fagfolg, fx psykologer, pædagoger mm henviser til fordele og ulemper."

Lotte:
"Til slut vil jeg lige nævne en artikel fra Jyllands-Posten 30.09.2009. Overskriften siger: "Børn på flugt fra Arto" - og man forventer nærmest, at skulle læse endnu en opremsning af dårligheder. Men artiklen beskriver en nedtur på Arto.dk, og hvordan Arto.dk har mistet næsten halvdelen af sine brugere til facebook.dk - og sjovt nok så er facebook.dk jo anledning til en af nutidens større mediepanikker."

Ines:
"Når man går på nettet og søger på informedia om Arto, dukker der massevis af artikler op. (Jeg må helt ærlig indrømme at jeg ikke har læst det hele.)
Pressen har skrevet noget negativet om Arto. F.eks. skriver pressen, at unge mennesker arrangerer slagsmål, de mobber, truer og bagtaler hinanden.
De emner pressen ellers tager op omkring Arto.dk, hander meget om sex, pædofili, og vis ansvar det er at børnene bliver beskyttet mod dette."

15.9.09

Traditioner i forandring

Fotoet er taget af qousqous

Hej PN09V
I den kommende periode skal vi arbejde med temaet "Traditioner i forandring".

Formålet med forløbet er, at I oplever, hvordan traditioner påvirker opfattelsen af omverdenen og hvordan de ganske langsomt ændres blandt andet gennem debatter i både det offentlige og private rum. I perioden vil vi med temaet som udgangspunkt arbejde med traditioner omkring brug af telefoner og nye medier (fra omkring år 1900 og frem til i dag). Tanken med temaet og arbejdet er, at I tilegner jer nye synsvinkler og viden om velkendte ”emner” – som f.eks. børn og unges brug af mobiltelefoner, samt hvordan denne viden kan anvendes i forhold til jeres profession som pædagog.

I undervisningsforløbet kommer I til at arbejde med forskelligartede aktiviteter på jeres personlige blogs. Lidt inspiration: Do Not Use Cell Phone While Operating Vehicle

Jeg glæder mig til at se, hvordan I griber temaet an :-)

Leg og netværk

Hej PN08V - efterår 2009

I den næste tid skal vi arbejde med temaet leg og netværk - digitale fortælleformer med fokus på billeder, billeder i bevægelse og lydfortælling. Efterfølgende er derfor en lille introduktion til forløbet:

Ideen med dette undervisningsforløbet
I dette forløb kommer I til at læse om "Æstetiske læreprocesser i børnehøjde", "Fortælling, Børn og livshistorie", og et afsnit om "Kommunikationsteori". Desuden er der nogle websider, som denne gang kan opfattes som obligatorisk litteratur, da de indeholder mange gode tekster om mulige aktiviteter med en brugergruppe samt viser eksempler på aktiviteter, som er gennemført med især børn.

Den obligatoriske litteratur samt de opgaver, I kommer til at arbejde med i forløbet, er sammensat ud fra tanken, at det skal give jer idegrundlag, inspiration og "håndværksmæssige" færdigheder (i brug af medier) til at kunne planlægge aktiviteter for/med en målguppe.

Desuden giver undervisningsforløbet mulighed for at komme omkring flere af kompetencemålene og CKF’erne for DKK. Hvilke, vil vi tale om på seminarindkaldet den 18/9 2009.

Velkommen til samarbejdet!

24.11.08

Arto og Mediepanikker

Billedet er taget af Pingu1963

Studerende har i Dansk, kultur og Kommunikation, 2. semester, efteråret 2008, arbejdet med temaet "Mediepanikker" (lige som holdet tidligere på året) – hvordan en mediepanik opstår og hvem, der er faste deltager i panikken. Til det har studerende dels fundet avisartikler i Infomedia (Skoda, Infomedia, der kræves adgangskode) dels læst forskellig litteratur om unges brug af medier samt lidt af Malene Charlotte Larsens undersøgelser omkring Arto. I den forbindelse skriver

Rikke: Hvad siger medierne om Arto?: "Først og fremmest er jeg målløs..... Jeg søger på Infomedia på artikler omhandlende Arto, det er jo helt vanvittigt. Da jeg nåede ca. 3 mdr. tilbage i tiden var jeg allerede oppe på over 50 artikler. Jeg tror desværre, at det tit er overskrifterne der sælger aviserne og jo mere farverige og forargende de er, jo bedre sælger de."

- Og lidt senere i Rikkes tekst: "Hvis man skulle overføre det til vores pædagogiske arbejde, er det vigtigt at man eks. ved udsatte børn har styr på fakta og ikke handler ud fra følelser alene. Når Bourdieu taler om Doxa skal man som pædagog passe på ikke at være i et rum, hvor alle i frokoststuen er enige, men begynde at stille spørgsmål - til den pædagogik - (eller mangel på), man ønsker."

Birgit oplever følgende i løbet af sin undersøgelse: "Hvem er de faste deltagere i mediepanikkerne? Det er pressen, der skaber panik via deres ensformige sensationslystne journalistik, og får de læsere og seere kørt med på panikken - der ikke stiller kritiske spørgsmål til deres journalistik og bare "æder historierne råt". Birgit har endnu et bud, hvor Kirsten Drotner citeres: "Mediepanikkerne afspejler derfor indirekte en kulturkamp mellem generationerne: Hvem skal definere, hvad rigtige kulturelle kompetencer er". (Drotner et al., 1996a:70-72)

Ditte skriver: "De faste deltagere i mediepanikkerne lader umiddelbart til at være journalister, forældre, politikere og andre "etikere", der gerne vil sætte spørgsmålstegn ved alle de saftige problemstillinger, der kan udledes af Arto."

Nadja skriver: Mediehysteri bliver faktisk lavet af medierne, det er f. eks. jornalister som skriver ensidige artikler, son bliver taget som sandhed eller ”sandheden” af læseren".

Kim og Lena skriver: Hvem er de faste deltagere i mediepanikkerne:
  • Journalisterne
  • Dagspressen
  • Politikere
  • Faste samfunds debattører

Der er således en bred enighed blandt studerende om, at avisartikler - mediepanikker kræver, at man undersøger hvilken viden og faglighed, der ligger bag artiklen :-)

17.11.08

Talebobler

Lige en ide: Hvis man uploader sine billeder til Photobucket, kan man lave alt muligt sjovt med billederne, f.eks. sætte talebobler på. Det kan dog kun lade sig gøre på enkelt billeder - ikke animationer (så "står" animationen stille):

Photobucket